Video

 


Monteringsanvisning
Her kan du laste ned utskriftbar versjon av monteringsanvisning (trykk her)


FERISTER

med og uten stålfundament

 

Fundamentplatene er knekt av 8 mm plater i lengder 1 og 2 m. Fundamentsbjelkene, L=400 mm og bærebjelkene, L=200 mm er av IPE-profiler. 

Alt festes med 20 mm bolter, og alle materialene er varmforsinket

 

Legg først ut de knekte platene ved siden av hverandre på et plant underlag, til den bredde som det skal være. 

Skru sammen bærebjelkene og fundamentsbjelkene og monter vinkelbrakettene på bærebjelkene, før bjelkene plasseres oppi fundamentplatene.
De ytterste bjelkene skal jamnflyte med enden av platene og festes med 4 bolter i hver ende.
Alle bolter settes inn fra utsiden. Husk å bruke sprengskiver.

 

Bredden av feristen bestemmes ved å kople sammen plater i lengden av 1 og/eller 2 meter.

 

Fig1

Fig. 1 viser den ferdigplanerte dybde (50 cm), som må graves i veien. Underlaget må være av telefri masse. 

Denne presses mest mulig sammen for å hindre for store forandringer senere.
Litt må en regne med den synker, sa derfor må partiet mellom platene få en klaring mot underlaget. 

Dette for å motvirke «rulling» av risten. For evt. justering under montering legges ikke rørene på plass før helt til slutt.

 

Rørene

 

 1. Sett først på plass de ytterste festebrakettene for rørene på begge endene av bærebjelkene. Skru mutrene bare løst til med fingrene. Husk å benytte sprengskriver under mutrene. 
 2. Legg på plass ytterrørene i begge endene og fest løst til 2. rekke av festebraketter. Legg så på rør nr. 2 fra begge ender, og fest så 3. rekke av festebraketter. Slik holder du på til en møtes på midten.
 3. Nå er alle brakettene på plass. Trekk så godt til alle mutrene med en pipe. Etter noen ukers bruk bør du ettertrekke mutrene på nytt. Kontroller at mutrene sitter som de skal, ca. en gang pr. år.

Skulle en måtte skifte ut et rør, sa er det bare å løsne festebrakettene og ta det ut. Vi selger alle delene i feristen separat.

 

Fig2


 

FERISTER 

med betongfundament

 

Fig3

 

Som figur 3 viser så er feristen bygget opp av følgende deler:

 1. Bærebjelker IPE 180 i 2 m. lengde. 
      Bærebjelkene kan plasseres hvor som heist og i hvilket som helst antall, da det er fastskrudde braketter som holder rørene og bærebjelkene sammen. 
      Ved å plassere flere bærebjelker enn standard (se spesifikasjon), kan en selv bestemme hvilket akseltrykk feristen skal tåle.

 2. 11 stk 3" rør, 88,9 mm utv. diam. med 4 mm godstykkelse. Disse er varmgalvanisert og er følgelig svært motstandsdyktige mot rust.
   
 3. Alt av festebraketter og skuer er pakket i kasser.

 

For at bærebjelkene skal bli godt festet må en støpe inn de medsendte små platene som har en påsveiset kanal som passer til skrue 20 x 40 mm.


Monteringen foregår slik:

Sett først inn festeskruene for bærebjelkene i spalten i innstøpingsplatene, og legg bjelkene på plass.
Disse er boret opp i begge ender. Still deretter inn bjelkene slik at endene kommer like langt fra betongkanten i begge ender.
Trekk godt til. Monteringen av rør er tilsvarende som beskrevet for stålfundament (over). 

Fig4

Fig. 4 viser eksempel på ferist med tverrstengsel og grind/port.


 

Vinterdekselplater

Vinterdekselplater bruker en for å tette feristen om vinteren. Snø gir ofte en veibane som blir høyere enn feristen. Det kan derfor bli en farlig dump som kan ødelegge kjøretøyene.
Vinterdekselplaten er av 8 mm dørkplate. Den ujamne overflaten gjør at snøen og isen binder seg bedre. Den blir festet med skruer mellom bærebjelkene. Den kan også leveres for eldre modeller av ferister.

For å løfte vinterdeksel med traktor, sa har vi også en enkel og billig «løfteåk» som kan benyttes.

 

Ferister med stålfundament

Størrelse

Antall bærebjelker

Vekt

komplett ferist

Vekt

vinterdeksel

 

8 tonn

10 tonn

8 tonn

10 tonn

8 og 10 tonn

2 x 3 m

4stk.

6 stk.

1065 kg

1220 kg

475 kg

2 x 4 m

5 stk.

7 stk.

1395 kg

1550 kg

630 kg

2 x 5 m

6 stk.

8 stk.

1720 kg

1955 kg

790 kg

2 x 6 m

7 stk.

10 stk.

2050 kg

2285 kg

950 kg

2 x 7 m

8 stk.

11 stk.

2380 kg

2695 kg

1105 kg

2 x 8 m

9 stk.

13 stk.

2705 kg

3100 kg

1265 kg

Ferister med betongfundament

2 x 3 m

4stk.

6 stk.

530 kg

630 kg

475 kg

2 x 4 m

5 stk.

7 stk.

690 kg

790 kg

630 kg

2 x 5 m

6 stk.

9 stk.

850 kg

1000 kg

790 kg

2 x 6 m

7 stk.

10 stk.

1010 kg

1160 kg

950 kg

2 x 7 m

8 stk.

12 stk.

1170 kg

1370 kg

1105 kg

2 x 8 m

9 stk.

13 stk.

1330 kg

1580 kg

1265 kg

 

Vi i Lonbakken har produsert og levert ferister siden 1958. Til sammen har vi levert snart 8000 ferister (2014). 
Feristene er overlegne elektriske felås i effektivitet pluss at de er energi- og miljøvennlige (99 % av alt stål kan gjenvinnes).
Feristen kan legges på plass i veibanen i løpet av et par timer. Feristene er godkjent av Veivesenet for bruk i Norge.
Feristene er varmgalvanisert i hht NS-EN 1661.
Vi selger alt av deler, og leverer også tverrgrinder og annet som gjerne blir montert sammen med en ferist.
I tillegg leverer vi veibommer, både svingbare, løftbare samt sperregrind til gang-/sykkelvei.

 

 

Ferdig


 

 

Bildeserie av montering av Ferist med stålfundament

Montert på 1 time og 10 minutter:

 

M1

 

M2

 

M3

 

M4

 

M5

 

 

 Vi har 4 gjester.


Lonbakken Mek. Verksted er sertifisert i henhold til EN 1090-1 og ISO 3834-2.  

Det betyr at vi kan CE-merke våre produkter og produsere bærende stålkonstruksjoner til og med utførelsesklasse EXC 3, og bærende aluminiumskonstruksjoner til og med utførelsesklasse EXC 2.

1090  3834-2

(Klkk for større utgaver)

Ansvarsrett

EPD-logo
NEPD00282E
Milijødeklarasjon på ståltrapp.
Hent rapporten her.