X

Vi søker økonomisjef

  • regnskapsfører annonse.png

Oppland Stål er et mekanisk verksted lokalisert på Lalm (16 km unna Otta) som vi har samarbeidet mye med opp gjennom årene. I likhet med oss har de leveranser til veg, bygg og anlegg og til sammen har vi en omsetning på cirka 50 millioner kroner i året. Begge bedriftene har en sunn økonomi med totalt 24 ansatte.  

For å lese mer om Oppland Stål, gå inn på  https://opplandstaal.no/. 


For snarlig tiltredelse søker vi felles:

FELLES ØKONOMISJEF

Arbeidsoppgavene kan variere noe i bedriftene og vil blant annet omfatte følgende:

  • Løpende regnskapsføring og rapportering
  • Fakturering
  • Utbetalinger
  • Lønn
  • Personaladministrasjon

Økonomisjefen skal være "sparringspartner" og rådgiver for daglig leder og styret i økonomispørsmål. Søkere med høyskoleutdanning vil bli foretrukket.

Lønn: Etter nærmere avtale og kvalfikasjoner.

Nærmere opplysninger om stillingen og bedriftene kan gis av:

Bjørn Lonbakken tlf 924 81 119 - bjorn@lonbakken.no 

og/eller

Sverre Braaten tlf 917 77 144 - sverre@opplandstaal.no

 

Skriftlig søknad innen 10.03.2018


Kontakt oss

Kontakt oss for prisforespørsel eller mer informasjon omkring våre tilbud og tjenester.


E-post: post@lonbakken.no
Tlf: 61 23 55 70


Kontaktskjema