"Båret av vinden, ført av strømmen" åpnet

Da er endelig det nye kunstverket på Loftgårdsbrua åpnet!

Selve brua (mest kjent som Loftgårdsbrua eller Lågenbrua) er satt opp i 1942, men har båret preg av slitasje de siste årene. Det ønsket Sel kommune å gjøre noe med via prosjektet «Vegskille». Det er et kunstprosjekt for å skape utvikling i tettstedene i Gudbrandsdalen langs nye E6.

 

Kunstverket er finansiert av Kunst i Offentlige rom (KORO), gamle Oppland fylkeskommune samt oppdragsgiver Sel kommune.

 

De dyktige arkitektene Marius Dahl og Jan Christensen tok tidlig kontakt med oss - faktisk før prosjektet skikkelig var en realitet - for å utveksle tanker og idéer omkring utførelsen. Som så mang en gang før var jo dette noe vi ikke har levert noe i nærheten av, så det var uten tvil en spennende prosess.

 

Da det ble kjent at kunstverket skulle bygges, var oppdragsgiver fra dag én opptatt av å bruke lokale leverandører. Dette er så viktig, og vi har ikke annet enn skryt å komme med overfor arkitekter og byggherre.

 

Utover vår leveranse står Rudi og Skogum for betong/tre, Hans Rosten AS for grunnarbeid, Norconsult for beregninger, KV Asfalt for asfaltering og Minel Gudbrandsdalen for lyssetting.

Vi har levert alt av stål på byggene, samt montert brurekkverk via vår underleverandør Oppland Stål.

På selve åpningen klippet fylkesordfører (og Ottagutt) Even Aleksander Hagen snoren, og det var moro å se at så mange hadde tatt turen.

Vi takker for et vel utført oppdrag!

 

SE VIDEO AV KUNSTVERKET OG MONTASJEN: