Lonbakken Mek. Verksted A/S - Tlf. +47 61 23 55 70

Historikk

Feristens historie

Her kan du lese mer om vår ferist-historie.

Våren 1958 kom det en forespørsel på ferist i stålrør fra Sel kommune. Etter litt bearbeiding på grovskissen kom bestillingen. Da ristene var levert og kunden var fornøyd, spurte gründer Reidar Lonbakken om dette kanskje kunne være noe å tilby andre kommuner og entreprenører. Til dette ble det sagt at transportutgiftene ble for store, og at det nok ikke ville lønne seg. Men som så mange ganger før og etter med Reidar - han ga seg ikke så lett. Da ble det et spørsmål om markedsføring: Hvordan kunne dette gjøres på billigst mulig måte? En tegning måtte til, for brosjyre var for dyrt.


Stensilert feristreklame

Den gangen hadde de ikke kopieringsmuligheter som nå, de hadde såkalte stensilmaskiner. Stensilen hadde en vokset forside med et papir under som kopi. Den ble plassert i skrivemaskinen og typene slo gjennom vokslaget. Det var viktig å ikke dundre for hardt løst på tastene, for en "O" kunne falle helt ut og blottlegge en liten rund flate ved kopieringen. Vokspapiret ble plassert på en rull i stensilmaskinen. Ved å presse på en hendel kom sverte ut av en boks og la seg under teksten. Maskinen kunne sveives og overførte alt til en bunke papirer. Når teksten ble svakere måtte man trykke forsiktig på hendelen. Var da et rundt stykke i teksten borte, ble det en stygg flekk. Et kontor ved Sel kommune hadde denne maskinen og påtok seg jobben.  En ganske simpel teknologi, men det var nå en gang slik det var på den tiden.


700 ark - starten på eventyret

Feristen ble tegnet og forsynt med nødvendig informasjon og priser på papiret. Kontoret laget 700 kopier og Reidar fikk låne en bok med navn og adresse til samtlige kommuner i landet. Han og kona Inga satt oppe mange kvelder og håndskrev disse konvoluttene som ble sendt til kommunene, samtlige vegstasjoner og en del entreprenører landet over. Kanskje visste de ikke da hvor stort dette skulle bli - feristen ble en solid del av omsetningen og er det fortsatt i dag - 60 år senere!


Omfattende produktforbedring

De første ble levert helsveiste, noe som var tungt for transportørene å håndtere. Siden ble det levert i tre deler for sammenskruing. Senere ble det også skrudde forbindelser på rørbrakettene for enkel utskifting ved slitasje, og fra 1976 ble de levert med stålfundament om ønskelig for å slippe støping av betongfundament og dermed også den lange prosessen med forskaling, støping og tørking. Det ble også etterhvert startet med leveranser av tilhørende vinterplater for at plogen ikke skal ødelegges og ikke minst for at det ikke skal bli et dypt søkk i den snøkledde veien om vinteren. Videre startet vi med andre tilleggsprodukter for ferist som porter og tverrgrinder og vi jobber stadig med å forbedre feristen på alle måter og få en så rasjonell produksjon av deler som mulig.


En nasjonal standard

De negative spådommene hin dag slo ikke an. Det er levert over 8000 ferister over absolutt hele landet - og Sverige dertil - siden 1958. Tidlig på 80-tallet fikk vi også godkjent våre patenter av Statens Vegvesen/Vegdirektoratet som anbefaler våre ferister. 


Fortsatt like aktuelt den dag i dag

Lavere husdyrbestand og den tekniske utviklingen generelt har ikke hatt noe å si for vår omsetning av ferist, og det kan vi skrive under på: I 2017 nådde vi for første gang en åttesifret omsetning på ferist - og de tre siste årene er topp 3!


Én ting er feristens posisjon i markedet, men en helt annen er kvaliteten. Det er til syvende og sist den som teller aller mest og som avgjør om et produkt selges, og den har vi ingen problemer med å slå i bordet med. Vi mener det oppriktig når vi sier at vårt produkt er det beste på markedet!