Lonbakken Mek. Verksted A/S - Tlf. +47 61 23 55 70

Leveranser til Opsund Bru

Leveranser til Opsund Bru

Vi leverer rekkverk med vaiergjennomføring til flotte Opsund Bru i Sarpsborg.

Norbridge har igjen tatt oss med på laget til et flott prosjekt i Sarpsborg. En 125 meter lang kommunal nettverksbuebro skal bygges for å gi fotgjengere og syklister en snarvei over Glomma. Her skal vi levere rekkverksstolper, håndlister og vaiergjennomføring. 


Utover Sweco som brukonsulent. PLAN arkitekter på utforming og Erik Selmer på lysdesign kan Sarpsborg kommune nevnes som byggherre og Implenia som entreprenør.


Brua er av type nettverksbue med spenn på 86.000 meter. Med utkraga betogplate som landkar har broen total lengde på 125.000 meter.


Les mer i Våre Veger her: https://www.vareveger.no/artikler/implenia-bygger-gangbru-i-sarpsborg/359200