Rune er offisielt IWT

Rune er offisielt IWT

I fjor tok prosjektleder Rune P. Bakken IWT-eksamen. Men hva betyr egentlig dette?

Prosjektleder Rune P. Bakken har som kjent bestått eksamen som internasjonal sveisetekniker eller International Welding Technologist (IWT). Men hva vil det egentlig innebære å bli IWT?


Mange av de som utdanner seg ved fagskolen med fordypning i sveisefaget, ønsker seg jobb som sveisekoordinator. Ansvarlig sveisekoordinator har ansvar for å implementere og vedlikeholde KS-systemet, slik at kvalitetskravene i henhold til NS-EN ISO 3834 med tilleggskrav i gjeldende utførelsesstandard blir fulgt. Sveisekoordinatoren er derfor en viktig fagperson i sveiseverkstedet.


Europeiske direktiv og forordninger setter klare krav om tilstrekkelig sveiseteknisk kompetanse i sveiseverkstedene. Krav om CE-merking har gjort at kravene har blitt myndighetskrav også i Norge.


Internasjonal sveisetekniker (IWT) dekker de fleste av verkstedenes behov knyttet til f.eks. i NS-EN 1090 som vi leverer. Der vi tidligere var avhengige av å bruke ekstern kompetanse har Rune nå tilegnet seg denne slik at vi (og kanskje flere?) har den tilgjengelig her på huset. Denne utdanningen har han sjonglert ved siden av jobben som prosjektleder og konstruktør for våre store prosjekt som Munch, Skanska og Bekkelaget og det sier ikke rent lite.


Dette er et stort løft for både Rune og oss faglig, og vi tør å påstå at det også er det for bransjen i vår region.


Igjen gratulerer med vel bestått eksamen, godt jobbet!(Kilde: Fagskolen i Trøndelag)