Trappeleveranse til Munch-museet

Trappeleveranse til Munch-museet

Storleveransen til prosjekt "Lambda" er i gang på verkstedet.

Storleveransen til det nye Munch-museet i Bjørvika (prosjektnavn Lambda) er i gang på verkstedet. Her skal vi levere 28 stk trappeløp hvor hver seksjon er i gjennomsnitt 1.6 tonn! Produksjonen av disse sysselsetter per dags dato 12 mann på verkstedet hele dagen lang.  


Jobben er i utførelsesklasse EXC2 og hovedentreprenør er Veidekke. 


Hele bygget vil stå ferdig i 2019. Det nye museet skal bli et signalbygg i Oslo som skal huse kommunens fantastiske Munchsamling på nærmere 28 000 kunstverk. I tillegg skal det inneholde Stenersens, Amaldus Nielsens og Ravensbergs samlinger, og vil ha kapasitet til å ta imot større internasjonale utstillinger.


Kilder: Kulturbyggene.no