Våre prosjekter i 2021

Sjekk ut våre spennende prosjekter i det nye året!

Prosjekt: Utøya-kaia, Hole

Kunde: Skanska Norge AS

Lenke: https://www.statsbygg.no/prosjekter-og-eiendommer/utoyakaia

Den mest omtalte jobben så langt er leveransen til Utøya-kaia.

Skanska skriver på sin hjemmeside om leveransen til Statsbygg:

"Minnestedet ved Utøyakaia er utformet med mål om å skape en vakker plass der ofrene for terrorangrepet 22. juli 2011 og lokalsamfunnets innsats i redningsarbeidet kan minnes og hedres, og der dages aktiviteter i forbindelse med virksomheten på Utøya og allmenn rekreasjon kan opprettholdes"

For oss er dette naturligvis et prosjekt vi setter høyt; dette betyr så mye for så mange. Vi lover å gjøre vår del for at Utøykaia i Hole kommune skal bli et ærverdig minnested for ofrene vi aldri må glemme.

Vårt bidrag i prosjektet består i hovedsak av syrefast stål (kaielementer, rekkverk og takoverbygg). Leveransene våre har allerede startet, og den resterende brorparten vil skje i løpet av de første månedene av året.

Prosjekt: Terrassen, Lillehammer

Kunde: Veidekke Entreprenør AS

Lenke: https://www.lillehammer.kommune.no/nye-terrassen-skyter-fart.6338547-172351.html

Området Terrassen har ligget brakk i en årrekke, og da prosjektet ble omformet og utlyst tidlig i 2020 vant Veidekke Entreprenør anbudskonkurransen. Da det endelig ble fattet vedtak om å bevilge penger til byggingen, kunne byggingen gå i gang.

Vi har allerede levert noe stål her, og mer vil komme utover våren.  For vår del består leveransene for det meste av rekkverk. En virkelig artig jobb som vi VET kommer til å løfte Lillehammer sentrum enormt!

Prosjekt: Hestad rasteplass, Sunnfjord

Kunde: Brun Bygg AS

Lenke: https://www.veier24.no/artikler/denne-rasteplassen-skal-lages-for-a-oversvommes/496485

Byggfirmaet i nabokommunen Vågå har siden oppstarten i 2004 blitt et anerkjent bygg- og murerfirma. De siste årene har de vært hovedentreprenør for fem av Nasjonale Turistveger sine anlegg og prosjekter. Hestad rasteplass er nok et spennende og oppsiktsvekkende prosjekt, hvor de skal levere toalett, utsiktsrampe og fornying av dagens rasteplass.

Her skal vi levere benker, rekkverk m.m. Det er spennende og ærefullt å bli spurt av et lokalt firma på et såpass prestisjefylt prosjekt, så her må vi bare gi gass og sørge for 100% tilfredshet!

Prosjekt: Hamang Trafo

Kunde: Skanska Norge AS

Lenke: https://www.statnett.no/vare-prosjekter/region-ost/nettplan-stor-oslo/hamang-transformatorstasjon/

Eksisterende Hamang stasjon ble bygd i 1951 og deler av anlegget nærmer seg teknisk levetid. Stasjonens alder, sammen med forventet forbruksøkning, gir behov for økt kapasitet i hovedstrømnettet for å sikre fremtidig strømforsyning. Stasjonen må derfor erstattes med en ny som ventes ferdigstilt i 2023.

Her skal vi levere en av våre største stålkonstruksjoner noensinne, en såkalt gantry (kabelbru) samt mye annet. 

 

_________________________________________________

Utover dette har vi flere mindre leveranser, faktisk så langt nord som Harstad og Tromsø i tillegg til jobber i og nærmere Gudbrandsdalen. Det er en kjennsgjerning at det skjer for lite lokalt til at vi kun kan leve av dét, men vi er glade for alt vi får være med på.

Og så var det ferista selvfølgelig - vi knuste vår egen rekord fra 2017 i fjor! Der starter vi året med en spennende leveranse til Sverige - et marked vi har stor tro på.

Så fremtiden ser definitivt lys ut for Lonbakken! 

PS: Følg oss på Facebook og Instagram - her blir det mye spennende fremover..