Våre prosjekter i 2022

Klikk her for å lese mer om våre prosjekter i 2022!

Utøya-kaia, Hole

Oppdragsgiver: Skanska Norge AS

Lenke: https://www.statsbygg.no/prosjekter-og-eiendommer/utoyakaia

Utøya-prosjektet er fortsatt gående, og har vokst i omfang også for vår del.

Vårt bidrag i prosjektet består i hovedsak av syrefast stål (kaielementer,innstøpningsgods, rekkverk og takoverbygg).

Som vi skrev i samme artikkel i fjor: For oss er dette naturligvis et prosjekt vi setter høyt da dette betyr så mye for så mange. Vi lover å gjøre vår del for at Utøykaia i Hole kommune skal bli et ærverdig minnested for ofrene vi aldri må glemme.

 

TWEL Kollsnes, Rong

Oppdragsgiver: Skanska Norge AS

Lenke: https://www.skanska.no/hva-vi-gjor/prosjekter/254500/TWEL-Kollsnes

Skanska og Equinor har inngått avtale om bygging av 300/132kV transformatorstasjon på Kollsnes for å forsyne platformene Troll B og C og Oseberg Sør og Feltsenter med landstrøm. Det skal også klargjøres for fremtidig tilkobling til Krafla.

Her skal vi primært levere innstøpningsgods.

 

Hamang transformatorstasjon, Sandvika

Oppdragsgiver: Skanska Norge AS

Lenke: https://www.statnett.no/vare-prosjekter/region-ost/nettplan-stor-oslo/hamang-transformatorstasjon/

Eksisterende Hamang stasjon ble bygd i 1951 og deler av anlegget nærmer seg teknisk levetid. Stasjonens alder, sammen med forventet forbruksøkning, gir behov for økt kapasitet i hovedstrømnettet for å sikre fremtidig strømforsyning. Stasjonen må derfor erstattes med en ny.

Her skal vi også levere innstøpningsgods, men diverse andre leveranser også. Gantry-konstruksjonene må nevnes, som i størrelse blir noe av det største vi har levert noen gang!

 

Fåvang transformatorstasjon, Fåvang

Oppdragsgiver: Veidekke Norge AS

Lenke: https://www.gd.no/investerer-millioner-i-strom-til-hyttefolket-vi-far-500-nye-kunder-hvert-ar/s/5-18-1455605

Med 500 nye kunder årlig, er Vevig det nettselskapet i Norge med høyest prosentvis vekst. Størsteparten av kundene er fritidsinnbyggere, og Kvitfjell står for mange av dem.

Nå bygges det ny, stor transformatorstasjon i Fåvang like ved Kvitfjell. Her leverer vi inntrekkspunkter, innstøpningsgods, trapper/rekkverk, flammerister og diverse annet.

 

Trollheim dam, Surnadal/Rindal

Oppdragsgiver: Skanska Norge AS

Lenke: https://www.bygg.no/skanska-skal-rehabilitere-trollheim-dammene-for-en-halv-milliard/1446131!/

Skanska har signert kontrakt med Statkraft for rehabilitering av to fyllingsdammer, en overløpsdam og et lukket flomløp på Trollheim damanlegg. Her leverer vi leidere, innstøpningsgods, inntaksrister, plattformrister ventiler og diverse annet.

 

Frafjordtunnelen, Gjesdal

Oppdragsgiver: Bertelsen & Garpestad AS

Lenke: https://www.rogfk.no/om-fylkeskommunen/presse-og-media/pressemeldinger/frafjordtunnelen-skal-gjennom-omfattende-oppgradering-for-a-bli-tryggere.112270.aspx

Frafjordtunnelen renoveres og oppgraderes for tiden, og her har vi fått et mindre (men fint!) oppdrag. Her skal vi levere 26 stk trekkekummer for kabel.

___________________________________________________________

I tillegg til dette er det en rekke fine mindre prosjekter  - så langt! Forespørslene hagler stadig inn og vi svarer så raskt vi kan. 

Det er alltid mye på gang hos Lonbakken, og fjoråret var definitivt ikke noe unntak. Omsetningen ble et lite hakk over 2020, og det ser ut som det skal bli like travelt i år.. Dette er vi veldig takknemlige for. Og ferist fortsetter å selge; vi legger bak oss vårt 3. beste år hva gjelder omsetning av ferist.

Vi må også bare takke ydmykt for fortsatt tillit hos Skanska, som i år som i fjor har flest prosjekter gående hos oss.