Våre prosjekter i 2023

Klikk her for å lese mer om våre prosjekter i 2023!

Hamang transformatorstasjon, Sandvika

Oppdragsgiver: Skanska Norge AS

Lenke: https://www.statnett.no/vare-prosjekter/region-ost/nettplan-stor-oslo/hamang-transformatorstasjon/

Vi fortsetter leveransene til Hamang trafo også dette året.

Eksisterende Hamang trafostasjon ble bygd i 1951 og deler av anlegget nærmer seg teknisk levetid. Stasjonens alder, sammen med forventet forbruksøkning, gir behov for økt kapasitet i hovedstrømnettet for å sikre fremtidig strømforsyning. Stasjonen må derfor erstattes med en ny.

Her skal vi utover året levere og montere en rekke forskjellige stålkonstruksjoner. Blant annet gantrys til kabeltrekket, muffehus, trafoskinner, trapper, leidere og rekkverk+++

Northern Lights Kollsnes, Rong

Oppdragsgiver:  PEAB Norge AS

Lenke: https://peab.no/presserom/nyheter-og-pressemeldinger/peab-tildelt-kontrakt-pa-northern-lights-prosjektet/https://www.skanska.no/hva-vi-gjor/prosjekter/254500/TWEL-Kollsnes

Vi jobber videre på Kollsnes, men denne gangen til PEAB som heller ikke er ukjent som kunde for oss fra tidligere. Oppdraget deres omfatter arbeid på landanlegget i Øygarden som skal stå for mottak og midlertidig lagring av CO2.

Her skal vi levere alt fra komplette stålbygg til leidere og trapper.

 

Kvelland bru, E39 Lyngdal Øst-Lyngdal Vest, Lyngdal

Oppdragsgiver: JVIS

Lenke: https://e39lyngdal.no/na-er-vi-noen-meter-opp-i-lufta-med-glidestopen/

JVIS (Joint Venture Implenia Stangeland) er et arbeidsfellesskap mellom Implenia Norge og Stangeland Maskin, etablert for å bygge E39 Lyngdal Øst – Lyngdal Vest for Nye Veier. I forbindelse med Kvelland bru skal vi levere og monterte spiraltrapper innvendig i de fire brupilarene.  De to første trappene vi leverte i fjor var på 35 meters høyde - de to siste skal være enda høyere: 55 meter per stykk!

LSE Byggesystemers nye elementfabrikk, Kvam

Oppdragsgiver: Industrikran AS
Lenke: https://www.lindalsmithelementer.no/e-a-smith-etablerer-elementfabrikk-i-gudbrandsdalen/

Endelig er det liv igjen på gamle "Plåta" på Kvam! Lindal Smith Elementer AS har investert tungt i sin nye elementfabrikk i dalen, og vi er overbevist om at dette blir en kjempesuksess - med store ringvirkninger! For vår del betyr dette at vi får levere og montere kranbanekonstruksjonen i et av halløpene, og oppdragsgiver er Industrikran AS. 

 

Nesjøen damanlegg, Tydal

Oppdragsgiver: AF Gruppen AS

Lenke: https://afgruppen.no/nyheter/2021/11/rehabiliterer-damanlegg-for-statkraft/ 

AF Gruppen (AFG) har inngått kontrakt med Statkraft for rehabilitering av Nesjødammen i Tydal kommune. Rehabiliteringen skal sikre utnyttelse av vannfallsenergi for produksjon av fornybar, elektrisk energi i nærliggende vannkraftverk.

Her skal vi også levere innstøpningsgods, port og diverse annet.

 

Klokkespill til Sør-Fron kirke, Hundorp

Oppdragsgiver: Sør-Fron kirkelige fellesråd

Lenke: https://www.gd.no/gar-nye-veger-for-a-samle-inn-penger/s/5-18-1259454

Siden 2017 har en arbeidsgruppe jobbet med å få på plass et nytt utendørs klokkespill til Sør-Fron kirke, og nå realiseres det endelig. Her skal vi levere selve stålkonstruksjonen - som garantert blir av det helt unike slaget!

 

__________________________________________________________

 

Ellers er det flere leveranser av mindre størrelse som ser ut til å sørge for at vi får det travelt også dette året. Og så er det jo også feristene våre da, selvfølgelig..

Vi takker alle kunder og formidlere for tilliten!

PS: Husk å følge oss på Instagram og Facebook:

https://www.instagram.com/lonbakkenmek/ 

https://www.facebook.com/LonbakkenMek